Ročník 2023

ANOTACE

Jak Haier vnáší do nadnárodní společnosti mladistvého ducha start-upu

  • Principy organizačního modelu RenDanHeYi a jejich uplatnění v praxi společnosti Haier
  • Mikropodniky – spotřební zboží, příslušenství a služby s přidanou hodnotou: strategie, cíle, výzvy
  • Mikropodniky – WashPass jako revoluční přístup k obchodu s pračkami: strategie, cíle a výzvy
  • Jak model mikropodniků zapadá do následujících dvou oblastí podnikání
  • Mikropodniky – Implementace:

– Vyvážení podnikatelského ducha s příznivým a umožňujícím prostředím

– Odměňování jednotlivců jako podnikatelů

– Přehodnocení rolí manažera a zaměstnance

– Jak najít bod, ve kterém se lidé mohou vznítit

– Co se stane, když mikropodnik nedosáhne svých prediktivních cílů?

  • Závěrečné shrnutí

Carmine Infante

Carmine je eklektický manažer s dobrou rovnováhou mezi strategií a pragmatickým přístupem založeným na finančních důkazech; zaměřuje se na dlouhodobou strategii a obrat v podnikání na základě potřeb trhu (tvorba zisku, skladba zemí), nejvyšší linie (regenerace prodeje a uvádění nových produktů na trh, skladba produktů), optimalizace struktury nákladů (cesta na trh, snižování nákladů) a komunikace. Vedoucí uvádění produktů Simply|Fi na trh (konektivita u produktů WG).
Specialista na metodiku RenDanHeYi a její implementaci uvnitř organizace.