Ročník 2023

ANOTACE

World Café - 13. 6. 2023

Metoda „World Café“ umožňuje skupinám účastníků sdílet zkušenosti a názory a hledat odpovědi na otázky, které jsou předem definovány. Bude pro vás připraveno 11 tematických stolů, včetně zkušených moderátorů diskuse. Na každou diskusi bude vyčleněný čas v délce 25 minut. Během daného času pro World Café, můžete absolvovat celkem tři diskuse. Cílem metody není za každou cenu dojít k jasným závěrům, cílům nebo plánům. Slouží spíše jako výměna názorů, rozšíření pohledů k daným tématům.

Stůl číslo 1

Beyond Budgeting [diskuse v angličtině]

Bjarte Bogsnes

Zaujala vás přednáška ve které Bjart představoval filozofii a principy Beyond Budgeting? V rámci diskuse se budete moc doptat na vše, co vás k tomuto tématu zajímá a detailněji probrat rady pro implementaci.

Stůl číslo 2

Je extrémní podnikatelská svoboda vítána v jakémkoli obchodním prostředí? [diskuse v angličtině]

Emanuele Quintarelli

  • Jak koordinovat práci na velké škále bez hierarchie?
  • Jak navrhnout ekosystémové organizace?

Stůl číslo 3

Jaké dopady mají zásadní změny v organizaci na spolupráci v týmu

Šimon Vlachynský

Jak udržet firemní kulturu při akvizici firmy? Šimon má čerstvou zkušenost ze společnosti Wandera, kterou koupila americká společnost Jamf. Posdílí s vámi své zkušenosti na co je potřeba při koupi a integraci do “korporátu” dbát a cílem diskuse je vyměnit si zkušenosti s vámi, co vám fungovalo/nefungovalo a co udělat proto, aby koupě firmy neměla zásadní dopad na fungující firemní kulturu.

Stůl číslo 4

Jak vytvořit co nejlepší zážitek kandidáta v průběhu výběrového řízení

Renáta Balíková

Dobrá nebo špatná zkušenost kandidáta během výběrového řízení ovlivňuje nejen to, zda kandidát v závěru výběrového řízení přijme nebo odmítne naši nabídku, ale má také dlouhodobý dopad na naši značku zaměstnavatele i budoucí náklady na nábor. Co můžeme udělat proto, aby byl proces náboru pro vašeho kandidáta skutečným zážitkem a dosahovali jste v oblasti candidate experience těch nejlepších výsledků? Přijďte se podělit o Vaše tipy a doporučení, jak zlepšit zážitek kandidáta z náborového procesu, nebo se přijďte inspirovat tím, co funguje ostatním.

Stůl číslo 5

Is Teal the New Agile? [diskuse v angličtině]

Ron Quartel

V roce 2014 Frederic Laloux ve své knize Budoucnost organizací představil model vývoje lidské společnosti, který aplikoval na organizace. Tzv. Teal nebo tyrkysové organizace jsou ty, pro které je sebeorganizace přirozená. Od vydání této knihy se tyrkysové organizace staly fenoménem, o kterém se pravidelně diskutuje v agilních kruzích. Jedná se o novou inkarnaci agilního přístupu, nebo jen o jiná slova k popisu toho, co již známe? Čím nás může Teal inspirovat a jak jej můžeme uvést do praxe?

Stůl číslo 6

Nad týmová spolupráce SM a knowledge sharing v remote prostředí

Adam Řehoř

Jak budovat týmovost na úrovni SM kde není možnost se pravidelné setkávat? A dá se to vůbec nebo je každý odkázán sám na sebe. Pojďme diskutovat co vše je k tomuto zapotřebí.

Stůl číslo 7

Aplikace modelu RenDanHeYi do evropských firem [diskuse v angličtině]

Carmine Infante

Zajímá vás, zda by se model RenDanHeYi mohl aplikovat i v kontextu vaší firmy? Zveme vás na diskusi, kde společně probereme úspěch tohoto modelu v případě společnosti Haier a budeme diskutovat o možnostech jeho aplikace v jiných firemních prostředích. Carmine, expert s praktickou zkušeností na tento model, bude k dispozici a ochotně zodpoví vaše dotazy.

Stůl číslo 8

Využijte potenciálu OKRs

Petr Hýna, Miroslav Žebrák

Čeho se při práci s OKRs vyvarovat? Na co se zaměřit a podpořit tak úspěšné fungování s OKRs? S čím vám OKRs mohou pomoci a také kdy se OKRs nehodí? Přijďte si pro inspiraci a využijte možnosti podělit se o vaše zkušenosti.

Stůl číslo 9

Agilní finance aneb co očekáváme od finančních oddělení budoucnosti

Lea Štefankovičová

„Potřebuji vidět srovnání nákladů na tužky za posledních 7 let.“ je věta, kterou alespoň jednou za svou kariéru slyšel každý zaměstnanec finančního oddělení (za tužky se dá dosadit cokoli). Ale co když historické srovnání minulých nákladů na tužky ve světě VUCA nestačí. Jaká je role finančních oddělení, když jsou všechny informace neustále k dispozici v aplikaci v telefonu?

Stůl číslo 10

Kdo by měl rozvíjet lidi v agilní organizaci?

Daniel Haupt

Jednoznačně je to zajimavá otázka o které budeme společně diskutovat a kterou budeme dále rozvíjet. Je za rozvoj lidí zodpovědný manažer? A proč chceme lidi rozvíjet? Vždyť nemůžeme mít samé špičkové experty…..Co takový Scrum master? Proč by jej měl rozvoj zajímat?

Stůl číslo 11

What comes after Scrum? [diskuse v angličtině]

Per Beining

V roce 2012 publikoval jeden z autorů Scrumu Ken Schwaber blog s názvem What’s Next for Scrum? V něm mimo jiné píše, že Scrum může být nahrazen nebo překonán čímkoli, co podporuje jeho principy sebeorganizace, empirie nebo transparentnosti. A také, že on osobně by takovou iniciativu uvítal. Od té doby uplynulo dalších 11 let. Je čas přehodnotit Scrum? Pokud ano, na čem lze stavět a co naopak dělat jinak? A čím se liší noví hráči jako FAST?