Ročník 2023

ANOTACE

Moderovaný rozhovor na téma: Agile, Teal, RenDanHeYi & Beyond - Future of Organizing

To nejlepší z obou světů: Tato krátká, ale dynamická panelová diskuse spojí světy vývoje softwaru (Ron Quartel) a organizačního rozvoje (Emanuele Quintarelli). Co mají společného Agile, tyrkysové organizace, čínský Haier, holakracie, sociokracie nebo jiné progresivní přístupy k organizaci lidské práce? Proč ještě většina firem některé z těchto přístupů nepřijala nebo alespoň nevyzkoušela? A co máme ze své pozice dělat, aby se organizace staly svobodnějšími a smysluplnějšími?

Emanuele Quintarelli

Posledních 20 let vedl Emanuele globální týmy napříč odvětvími, kulturami a kontinenty na pomezí strategie, změn a technologií, aby pomohl velkým komplexním organizacím stát se nejen efektivnějšími, ale především humánnějšími. Dobře se vyzná v oblasti organizačního designu a nových organizačních modelů, je praktikem, školitelem a facilitátorem v oblasti Holacracy, Sociocracy, RenDanHeYi a Whole Scale Change. Jeho cílem je nechat rozkvést plný potenciál lidstva prostřednictvím účelných, adaptivních a ekologických organizací. Emanuele je v současné době Equity Partner a 3EO Micro-Enterprise Lead ve společnosti Boundaryless.

„Making the world a better place, one organization at a time.“

Ron Quartel

Životním cílem Rona je osvobodit lidského ducha na pracovišti. Pracuje na tom, aby toho dosáhl, a zároveň podporuje přizpůsobivost a harmonii v podnikání.
Jeho agilní cesta začala v roce 2002, kdy jeho vývojový tým přijal extrémní programování. Od agilního vývojáře se jeho kariéra proplétala softwarovým průmyslem v různých rolích: konzultant, agilní kouč, technický kouč, vlastník produktu, scrum master, manažer vývoje a opět vývojář – vždy v agilním kontextu.
V roce 2014 Ron prozřel, když se dozvěděl o novém způsobu práce. Způsobu, který činí sebeorganizaci nevyhnutelnou, řeší dark agile a nabízí jednoduché řešení agilního škálování. Tento nový způsob se také shodoval s jeho životním cílem, kterým je osvobození lidského ducha na pracovišti. Jeho sdílení sytí jeho duši a zároveň cestou vytváří lepší svět práce. Technika přijala název Fluid Scaling Technology, zkráceně FAST Agile, a je prvním kombinovaným tyrkysovým a agilním frameworkem na světě, který pracuje na zcela odlišném paradigmatu než většina agilních metod.

Rastislav Duriš

Rasťo je facilitátor a organizační psycholog, který se specializuje na lidskou stránku, Agile a systematický přístup k rozvoji organizací. Lídry a týmy učí samořízení a decentralizaci. Do ČR přináší globální přístupy na podporu organizačních transformací, jak Raketový model týmové práce, Management 3.0, Gamestorming, BetaCodex Network, Lean Change Management či Liberating Structures. Ve své konzultační a tréninkové praxi nejčastěji spolupracuje se Scrum mastery, agilními kouči a projektovými) manažery.

Šimon Vlachynský

Šimon funguje více než šest let jako Scrum Master, a to jak v ryze českých, tak i mezinárodních kolektivech. Je autorem několika interních tréninků firem, přičemž svého času byl organizátorem “Scrum Erasmu” – výměnných mezi firemních návštěv za účelem získání inspirace nejen v oblasti agilní kultury. Má zkušenosti s klasickými agilními frameworky, onboardingem nových kolegů nebo také s nastavováním produktu i týmových cílů. Srozumitelně umí nastavit a vysvětlit metriky takovým způsobem, aby pomáhaly s progresem stanovených cílů. K práci přistupuje lidsky, a zároveň dovede poskytnout konstruktivní rady pro pokrok v rámci seberozvoje.